Έργα

finance, calculator, processes icons-4762523.jpg
  • Φορέας Χρηματοδότησης Black Sea Basin JOP 2013-17
  • Ρόλος Τμήματος : Συντονιστής
  • Φορέας Χρηματοδότησης : Black Sea Basin JOP 2013-17
  • Ρόλος Τμήματος : Συντονιστής
  • Φορέας Χρηματοδότησης :ΥπΥΜ, ΓΓ Υποδομών, Διεύθυνση Αντιπλημμυρικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων
  • Ρόλος Τμήματος : Ανάδοχος
Scroll to Top